Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Huyện Bình Chánh

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Huyện Bình Chánh nằm ở đâu? Địa chỉ, số điện thoại liên hệ? Chức năng, nhiệm vụ, tầm quan trọng, quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ? Những lưu ý khi nộp hồ sơ tại VPĐK Bình Chánh? Tất cả sẽ được Nhà Đất Hoàng Việt cập nhật chi tiết qua bài viết dưới đây

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Huyện Bình Chánh
Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Huyện Bình Chánh

Thông tin Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Huyện Bình Chánh

Thông tin liên hệ

 • Địa chỉ: 349 Tân Túc, Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP. HCM
 • Điện thoại: (028) 3760 2680
 • Giờ làm việc: Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 17:00, Thứ 7: 08:00 – 12:00

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Bình Chánh là một cơ quan trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Bình Chánh. Văn phòng có nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của pháp luật; cung cấp thông tin, tư vấn pháp luật về đất đai cho tổ chức, cá nhân; tham gia giải quyết tranh chấp đất đai; và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tầm quan trọng của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Bình Chánh

Trong bối cảnh phát triển kinh tế – xã hội ngày càng nhanh chóng của huyện Bình Chánh, vai trò của Văn phòng Đăng ký Đất đai càng trở nên quan trọng. Văn phòng đóng góp tích cực vào việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn pháp lý trong lĩnh vực đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Chức năng và nhiệm vụ

Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính về đất đai:

Tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ về chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, hợp thửa, giao đất, cho thuê đất,chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ về đăng ký biến động đất đai, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận.

Cung cấp thông tin, tư vấn pháp luật về đất đai:

Văn phòng Đăng ký Đất đai Bình Chánh là nguồn cung cấp thông tin chính thức và đáng tin cậy về các vấn đề liên quan đến đất đai trên địa bàn huyện. Các thông tin này bao gồm:

Quy hoạch sử dụng đất: Thông tin về quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của huyện Bình Chánh, giúp người dân, tổ chức nắm rõ định hướng sử dụng đất trong tương lai.

Kế hoạch sử dụng đất: Thông tin về kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện, bao gồm các dự án sử dụng đất,chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất.

Giá đất: Thông tin về bảng giá đất của huyện Bình Chánh, được cập nhật định kỳ theo quy định của pháp luật.

Chính sách pháp luật về đất đai: Cung cấp các văn bản pháp luật về đất đai, bao gồm Luật Đất đai, các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, các quyết định, chỉ thị của các cấp chính quyền về đất đai.

Người dân, tổ chức có thể tra cứu các thông tin này trực tiếp tại Văn phòng Đăng ký Đất đai Bình Chánh hoặc thông qua website, cổng thông tin điện tử của Văn phòng.

Tư vấn pháp luật về đất đai cho tổ chức, cá nhân:

Văn phòng Đăng ký Đất đai Bình Chánh có đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn cao về pháp luật đất đai.Văn phòng cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật về đất đai miễn phí cho tổ chức, cá nhân. Các nội dung tư vấn bao gồm:

Tư vấn về thủ tục hành chính về đất đai: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, hợp thửa, giao đất, cho thuê đất, thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký biến động đất đai, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận.

Tư vấn về các quy định của pháp luật về đất đai: Giải thích các quy định của Luật Đất đai, các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, các quyết định, chỉ thị của các cấp chính quyền về đất đai.

Tư vấn về giải quyết tranh chấp đất đai: Hướng dẫn các bên liên quan giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật.

Người dân, tổ chức có thể liên hệ trực tiếp với Văn phòng Đăng ký Đất đai Bình Chánh để được tư vấn pháp luật về đất đai.

Tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại, tố cáo về đất đai:

Văn phòng Đăng ký Đất đai Bình Chánh có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý các khiếu nại, tố cáo liên quan đến các vấn đề về đất đai trên địa bàn huyện. Các khiếu nại, tố cáo này có thể liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai, vi phạm pháp luật về đất đai, và các vấn đề khác.

Khi tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, Văn phòng sẽ tiến hành xác minh, điều tra làm rõ nội dung khiếu nại, tố cáo. Nếu có căn cứ xác định có vi phạm pháp luật về đất đai, Văn phòng sẽ xử lý theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Tham gia hòa giải, giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật:

Văn phòng Đăng ký Đất đai Bình Chánh cũng tham gia vào quá trình hòa giải, giải quyết tranh chấp đất đai giữa các bên liên quan. Khi có tranh chấp đất đai xảy ra, Văn phòng sẽ mời các bên liên quan đến làm việc, tìm hiểu nguyên nhân, cơ sở pháp lý của tranh chấp, hướng dẫn các bên thỏa thuận giải quyết tranh chấp trên tinh thần tự nguyện, hợp tác.

Nếu các bên không thể tự thỏa thuận, Văn phòng sẽ tiến hành hòa giải, hướng dẫn các bên tìm ra giải pháp giải quyết tranh chấp phù hợp với quy định của pháp luật. Trong trường hợp cần thiết, Văn phòng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng khác như tòa án, công an để giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật.

Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai tại Văn phòng Đăng ký Đất đai Bình Chánh:

Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo: Người dân, tổ chức có thể nộp đơn khiếu nại, tố cáo trực tiếp tại Văn phòng hoặc gửi qua đường bưu điện.

Xác minh, điều tra: Văn phòng sẽ tiến hành xác minh, điều tra làm rõ nội dung khiếu nại, tố cáo.

Hòa giải: Nếu có tranh chấp đất đai, Văn phòng sẽ mời các bên liên quan đến hòa giải.

Xử lý: Nếu có vi phạm pháp luật về đất đai, Văn phòng sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông báo kết quả: Văn phòng sẽ thông báo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai cho người dân, tổ chức.

Lưu ý:

Người dân, tổ chức cần chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, chứng cứ liên quan đến khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai.

Cần hợp tác với Văn phòng trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai.

Nếu không đồng ý với kết quả giải quyết của Văn phòng, người dân, tổ chức có quyền khiếu nại lên cấp có thẩm quyền cao hơn.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Sở Tài nguyên và Môi trường:

Công tác đo đạc, bản đồ địa chính:

Văn phòng Đăng ký Đất đai Bình Chánh thực hiện công tác đo đạc, bản đồ địa chính nhằm xác định vị trí, ranh giới, diện tích của các thửa đất trên địa bàn huyện. Công tác này được thực hiện bằng các phương pháp đo đạc hiện đại, đảm bảo tính chính xác, khoa học và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Kết quả đo đạc được thể hiện trên bản đồ địa chính, là cơ sở quan trọng để quản lý đất đai, giải quyết tranh chấp, thực hiện các giao dịch về đất đai. Bản đồ địa chính cũng được sử dụng trong công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội của huyện.

Quản lý hồ sơ địa chính:

Văn phòng Đăng ký Đất đai Bình Chánh có trách nhiệm tiếp nhận, lưu trữ, quản lý các hồ sơ địa chính của các thửa đất trên địa bàn huyện. Hồ sơ địa chính bao gồm các thông tin về vị trí, ranh giới, diện tích, chủ sở hữu, mục đích sử dụng của thửa đất.

Việc quản lý hồ sơ địa chính được thực hiện chặt chẽ, khoa học, đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và cập nhật. Hồ sơ địa chính là cơ sở pháp lý quan trọng để xác định quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đất, giải quyết tranh chấp đất đai, thực hiện các giao dịch về đất đai.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên:

Ngoài các nhiệm vụ chính nêu trên, Văn phòng Đăng ký Đất đai Bình Chánh còn thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, UBND huyện Bình Chánh. Các nhiệm vụ này có thể bao gồm:

 • Tham gia xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai.
 • Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai cho người dân, doanh nghiệp.
 • Phối hợp với các cơ quan chức năng khác trong việc quản lý, sử dụng đất đai.
 • Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với việc thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, Văn phòng Đăng ký Đất đai Bình Chánh đã và đang đóng góp tích cực vào việc quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn pháp lý trong lĩnh vực đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của huyện.

Quy trình giải quyết hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký Đất đai Bình Chánh

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ VPĐK Huyện Bình Chánh
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ VPĐK Huyện Bình Chánh

Văn phòng Đăng ký Đất đai Bình Chánh tuân thủ quy trình giải quyết hồ sơ chặt chẽ, đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả. Quy trình này bao gồm các bước sau:

Tiếp nhận hồ sơ:

Trực tiếp: Người dân, tổ chức có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Đăng ký Đất đai Bình Chánh trong giờ hành chính.

Bưu chính: Hồ sơ cũng có thể được gửi qua dịch vụ bưu chính đến địa chỉ của Văn phòng.

Kiểm tra hồ sơ:

Ngay sau khi nhận được hồ sơ, cán bộ Văn phòng sẽ tiến hành kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Các tài liệu cần thiết, thông tin bắt buộc và các yêu cầu về hình thức sẽ được đối chiếu với quy định. Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, Văn phòng sẽ hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, điều chỉnh.

Thẩm định hồ sơ:

Đây là bước quan trọng, cán bộ chuyên môn của Văn phòng sẽ tiến hành thẩm định chi tiết nội dung hồ sơ. Các thông tin trong hồ sơ sẽ được đối chiếu với quy định pháp luật, hồ sơ địa chính, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, và các thông tin liên quan khác. Quá trình thẩm định nhằm đảm bảo tính chính xác, hợp pháp và phù hợp với quy định của hồ sơ.

Trình hồ sơ:

Sau khi thẩm định, hồ sơ đạt yêu cầu sẽ được trình lên Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh để xem xét, quyết định. Trường hợp hồ sơ có nội dung phức tạp, vượt thẩm quyền của Văn phòng, sẽ được chuyển lên Sở để giải quyết.

Thông báo kết quả:

Văn phòng sẽ thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cho người dân, tổ chức bằng văn bản hoặc các hình thức khác theo quy định. Nếu hồ sơ được chấp thuận, Văn phòng sẽ cấp giấy chứng nhận hoặc các quyết định hành chính liên quan. Nếu hồ sơ bị từ chối, Văn phòng sẽ nêu rõ lý do và hướng dẫn khắc phục.

Thời gian giải quyết hồ sơ:

Thời gian giải quyết hồ sơ tùy thuộc vào loại hồ sơ và tính chất phức tạp của từng trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, Văn phòng Đăng ký Đất đai Bình Chánh cam kết giải quyết hồ sơ trong thời gian sớm nhất có thể, đúng theo quy định của pháp luật.

Lưu ý:

Để đảm bảo hồ sơ được giải quyết nhanh chóng, người dân, tổ chức cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, cung cấp thông tin chính xác và hợp tác với cán bộ Văn phòng trong quá trình giải quyết hồ sơ.

Những lưu ý khi làm việc với Văn phòng Đăng ký Đất đai Bình Chánh

 • Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
 • Nộp hồ sơ đúng thời hạn.
 • Theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ.
 • Liên hệ với Văn phòng để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh VPĐK Đất đai Bình Chánh

Văn phòng Đăng ký Đất đai Bình Chánh được tổ chức thành các phòng, ban chuyên môn, mỗi phòng ban đảm nhận những nhiệm vụ cụ thể, góp phần vào hoạt động chung của Văn phòng:

Phòng Tiếp nhận và Tra cứu thông tin:

Tiếp nhận hồ sơ đất đai từ người dân, tổ chức.

Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

Cung cấp thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất, chính sách pháp luật về đất đai.

Hướng dẫn người dân, tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai.

Giải đáp thắc mắc của người dân, tổ chức liên quan đến đất đai.

Phòng Đăng ký biến động:

Tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ về đăng ký biến động đất đai như: chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, thế chấp,giải chấp, tách thửa, hợp thửa, chuyển mục đích sử dụng đất.

Cập nhật thông tin về biến động đất đai vào hồ sơ địa chính.

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Phòng Giải quyết tranh chấp:

Tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại, tố cáo về đất đai.

Hòa giải, giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật.

Tham gia tố tụng tại tòa án khi có tranh chấp đất đai.

Phòng Pháp chế – Thanh tra:

Xây dựng, tham mưu các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai.

Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai của các tổ chức, cá nhân.

Xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai.

Phòng Kế hoạch – Tài chính:

Lập kế hoạch công tác của Văn phòng.

Quản lý tài chính, tài sản của Văn phòng.

Thực hiện công tác thống kê, báo cáo về tình hình hoạt động của Văn phòng.

Các điểm mới trong hoạt động của Văn phòng Đăng ký Đất đai Bình Chánh

 • Ứng dụng công nghệ thông tin: Văn phòng đã triển khai nhiều ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, giúp người dân, tổ chức tiết kiệm thời gian, công sức.
 • Nâng cao chất lượng phục vụ: Văn phòng không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, tổ chức khi làm việc với Văn phòng.
 • Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật: Văn phòng thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai cho người dân, tổ chức.

Thách thức và giải pháp

Văn phòng Đăng ký Đất đai Bình Chánh cũng đối mặt với không ít thách thức trong quá trình hoạt động. Một số thách thức nổi bật bao gồm:

 • Áp lực công việc lớn: Do sự phát triển nhanh chóng của huyện Bình Chánh, số lượng hồ sơ đất đai cần giải quyết ngày càng tăng, gây áp lực lớn lên Văn phòng.
 • Tình trạng thiếu nhân lực: Số lượng cán bộ, công chức của Văn phòng còn hạn chế so với khối lượng công việc,ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết hồ sơ.
 • Nâng cao năng lực cán bộ: Việc cập nhật kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức để đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao cũng là một thách thức.

Để giải quyết những thách thức này, Văn phòng Đăng ký Đất đai Bình Chánh đã và đang triển khai một số giải pháp như:

 • Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ, giảm thiểu thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, công sức cho người dân, tổ chức.
 • Bổ sung nhân lực: Đề xuất tăng cường biên chế, tuyển dụng thêm cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn cao.
 • Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn,nghiệp vụ cho cán bộ, công chức.
 • Hợp tác với các đơn vị liên quan: Tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan để giải quyết nhanh chóng, hiệu quả các hồ sơ đất đai.

Định hướng phát triển

Trong thời gian tới, Văn phòng Đăng ký Đất đai Bình Chánh sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu để trở thành một cơ quan chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người dân, tổ chức. Một số định hướng phát triển của Văn phòng bao gồm:

 • Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin: Triển khai các ứng dụng mới, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin hiện có, hướng tới xây dựng một Văn phòng Đăng ký Đất đai điện tử.
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Tuyển dụng, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn cao, tận tâm, trách nhiệm.
 • Cải cách thủ tục hành chính: Đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, tổ chức.
 • Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật: Tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai cho người dân, tổ chức, nâng cao nhận thức pháp luật của cộng đồng.

Phản hồi từ người dân và doanh nghiệp

Theo khảo sát, đa số người dân và doanh nghiệp đều đánh giá cao sự nỗ lực của Văn phòng Đăng ký Đất đai Bình Chánh trong việc cải thiện chất lượng dịch vụ. Tuy nhiên, vẫn còn một số ý kiến đóng góp về việc cần tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, nâng cao chất lượng tư vấn pháp luật.

Anh Nhanh Nguyễn chia sẻ:” UBND huyện Bình Chánh rất đẹp sạch sẽ. Cán bộ công chức thân thiện hướng dẫn nhiệt tình , niềm nở.”

Anh Trọng Võ chia sẻ:”Nhân viên hòa nhã, nhiệt tình, chuyên nghiệp, cơ sở vật chất khang trang, sạch sẽ. Vị trí nằm ngay khu trung tâm hành chính tiện việc đi lại, thủ tục nhanh gọn, gửi xe dưới hầm miễn phí.”

Contact Me on Zalo