Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Thuận An

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai (CNVPĐKĐĐ) Thành phố Thuận An là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Tỉnh Bình Dương. Văn phòng đăng ký đất đai được thành lập theo Quyết định số 192/2018/QĐ-TTg ngày 20/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về tổ chức bộ máy và hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai.

Trụ sở chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Thành phố Thuận An
Trụ sở chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Thành phố Thuận An

Thông tin Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố Thuận An

Nhằm thuận tiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính thuộc lĩnh vực đất đai cho tổ chức, cá nhân, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Thuận An vẫn duy trì tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại địa chỉ chính xác dưới đây bao gồm:

Địa chỉ, số điện thoại, thời gian làm việc

Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố Thuận An có trụ sở nằm tại Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương có địa chỉ, số điện thoại liên hệ, email, thời gian làm việc cụ thể như sau:

Địa chỉ: Phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

Chỉ đường Google Maps: TẠI ĐÂY

Điện thoại: 0274.3755202

Website: https://thuanan.binhduong.gov.vn/

Thời gian làm việc: Bộ phận tiếp công dân của Văn phòng đất đai Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương làm việc giờ hành chính các ngày trong tuần, trừ thứ 7, Chủ nhật, nghỉ Lễ, nghỉ Tết. Người dân liên hệ làm việc trong khung giờ như sau:

Giờ làm việc buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30;

Giờ làm việc buổi chiều: từ 13h30 đến 17h.

Nếu bạn có thắc mắc về các thủ tục đất đai tại TP Thuận An cần được tư vấn hỗ trợ, có thể liên hệ Nhà Đất Hoàng Việt qua số điện thoại 0933999895 để được hỗ trợ miễn phí nhé.

Thẩm quyền của chi nhánh văn phòng đất đai Thành phố Thuận An

Chi nhánh văn phòng đăng ký sử dụng đất TP Thuận An
Chi nhánh văn phòng đăng ký sử dụng đất TP Thuận An

Theo khoản 19 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai tại Thành phố Thuận An, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng.

Cụ thể như sau:

– Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận là Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng.

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Thành phố Thuận An thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận theo nhu cầu của người sử dụng đất.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu nộp hồ sơ tại UBND cấp Phường thì UBND cấp Phường nơi có đất tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Trường hợp đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận thì trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND cấp Phường phải chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Văn phòng đăng ký sử dụng đất Thành phố Thuận An đã tổ chức bộ phận một cửa để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ thì các cơ quan quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thông qua bộ phận một cửa. 

Chức năng, nhiệm vụ của Chi nhánh VPĐK Đất Đai Thành phố Thuận An

Người dân lấy số thự tự làm hồ sơ đất đai
Người dân lấy số thự tự làm hồ sơ đất đai

Theo quy định của pháp luật tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, Điều 1, 2 Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC chi nhánh VPĐK đất đai Thuận An được thực hiện chức năng, nhiệm của văn phòng đăng ký đất đai Thành phố Thuận An theo quyết định của UBND Tỉnh Bình Dương bao gồm:

– Thực hiện việc đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

– Thực hiện việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận).

– Thực hiện việc đăng ký biến động đối với đất được Nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

–  Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính; tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.

–  Cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính.

–  Kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất tại Thành phố Thuận An

–  Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

– Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

–  Thực hiện các dịch vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định của pháp luật.

– Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

Một số thủ tục tại Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố Thuận An

Người dân làm thủ tục đất đai tại VPĐKĐĐ Thuận An
Người dân làm thủ tục đất đai tại VPĐKĐĐ Thuận An

Cấp đổi/mới giấy chứng nhấn sử dụng đất

Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đăng ký cấp đổi/ cấp mới theo quy định mới nhất
 • Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013
 • Giấy tờ chứng minh việc thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất (nếu có)
 • Bản sao các giấy tờ khác liên quan (nếu có)

Thủ tục nộp hồ sơ

 • Nộp hồ sơ tại VPDKĐĐ Thành phố Thuận An
 • VPDKĐĐ kiểm tra, thẩm định hồ sơ và trả kết quả trong thời hạn quy định.
 • Nếu hồ sơ hợp lệ, VPDKĐĐ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ sở hữu.

Trích lục thửa đất ( trích lục hồ sơ đất đai) 

Hồ sơ cần chuẩn bị

 • Đơn xin trích lục thửa đất (theo mẫu quy định)
 • Giấy tờ chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của người yêu cầu trích lục
 • Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất (nếu có)
 • Giấy ủy quyền (nếu ủy quyền cho người khác làm thủ tục)

Thủ tục nộp hồ sơ

 • Nộp hồ sơ tại VPDKĐĐ Thành phố Thuận An
 • VPDKĐĐ kiểm tra, thẩm định hồ sơ và trả kết quả trong thời hạn quy định.
 • Nếu hồ sơ hợp lệ, VPDKĐĐ sẽ cấp trích lục thửa đất cho người yêu cầu.

Nếu bạn không nắm rõ thủ tục, quy trình trích lục hồ sơ đất đai tại Thành phố Thuận An, có thể tham khảo bài viết về Trích lục hồ sơ đất đai TP Thuận An để thuận tiện hơn trong việc hoàn thành thủ tục đất đai nhé.

Đánh giá của người dân về Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Thuận An

Anh Nguyễn Danh Khánh chia sẻ:” Ấn tượng đầu tiên là bạn gái lễ tân rất niềm nở, vui vẻ nhiệt tình và rất nhanh nhẹn. Bạn hướng dẫn rất tận tình và cụ thể để mình làm đúng và nhanh hơn. Nhiều khi thấy nể bạn này vì mỗi ngày phải nói và giải thích liên tục với cùng một câu hỏi của người dân nhưng bạn vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp và hỗ trợ hết mình.

Cảm ơn bạn nhé Tiếp theo là bạn Xuân Khương ở quầy số 7 rất tận tâm với công việc. Bạn làm việc nhanh chóng, tập trung và năng suất. Xong người nào là bấm nút ngay để dân khỏi chờ đợi. Bạn làm việc liên tục và tốc độ rất nhanh.

Hình ảnh bạn nhân viên dễ thương, nhiệt tình được anh Khánh chia sẻ
Hình ảnh bạn nhân viên dễ thương, nhiệt tình được anh Khánh chia sẻ

Đợt này mình làm lại sổ đỏ và đổi thông tin khá nhiều và rối nhưng bạn hướng dẫn kỹ lưỡng và từng bước để mình đỡ sai. Bạn luôn trên tinh thần phục vụ và luôn muốn giúp mình làm một lần cho gọn, đỡ mất công mình phải đi lại nhiều.

Vì mình chưa quen nên có viết sai mấy lần, bạn cũng không khó chịu gì, chỉ nhẹ nhàng hướng dẫn lại và nói “à mấy giấy tờ này hơi na ná nhau nên anh viết sai là bình thường, mình viết lại thôi anh” ^^ Trong tiềm thức mình thì mấy dịch vụ công thường gắn với những định kiến không hay như: quan liêu, chậm chạp, bày vẽ…

Nhưng thật bất ngờ khi mình đi làm giấy tờ ở Thuận An, Bình Dương lúc nào cũng khoẻ re hết, các anh chị làm việc chuyên nghiệp và hỗ trợ lắm luôn. Nói thật nhiều khi các công ty dịch vụ tư nhân bên ngoài có khi còn làm chưa bằng các anh chị luôn á Đó là suy nghĩ và trải nghiệm thực tế của mình. Nếu các anh chị ở Uỷ ban Nhân dân Thuận An đọc được thì cho mình cảm ơn các anh chị nhiều nhé. Chúc các bạn luôn mạnh khoẻ , công tác tốt và hết lòng phụng sự nhân dân.”

Anh Lâm Thuận Nam chia sẻ:” Đón tiếp dân niềm nỡ, có hồ sơ mới cho bốc số. Nhu cầu của người dân hơi nhiều nên thường xuyên phải đợi số thứ tự. Có dịch vụ bình chọn cán bộ và chất lượng dịch vụ. Vị trí dễ tìm. Hiểu quy định và quy trình thì mọi việc đơn giãn thôi. Rất ủng hộ việc cập nhật và đổi mới của UBND TX Thuận An.”

XEM THÊM:

Dịch vụ đo đạc nhà đất Thành phố Thuận An giá rẻ

Contact Me on Zalo