Sai phạm trong việc quản lý, sử dụng nhà đất công Huyện Nhà Bè

Kiểm điểm sai phạm trong việc quản lý, sử dụng nhà đất công tại huyện Nhà Bè

Thanh tra TP Hồ Chí Minh vừa có Thông báo Kết luận thanh tra (KLTT), xác định UBND huyện Nhà Bè và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc còn nhiều thiếu sót, tồn tại trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; việc quản lý, sử dụng nhà, đất, về trật tự đô thị tại UBND huyện Nhà Bè còn nhiều sai phạm.

KLTT nêu rõ, UBND huyện Nhà Bè không hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021, số chi ngân sách địa phương vượt so với dự toán giao đầu năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

UBND huyện Nhà Bè và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc còn nhiều thiếu sót, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng nhà, đất do Nhà nước quản lý...
UBND huyện Nhà Bè và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc còn nhiều thiếu sót, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng nhà, đất do Nhà nước quản lý…

Năm 2021, 2022, Phòng Tài chính – Kế hoạch đã tổ chức kiểm tra đối với 71/71 đơn vị (năm 2021), 70/70 đơn vị (năm 2022). Qua kiểm tra, xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm 2021, Phòng Tài chính – Kế hoạch đã phát hiện 3 đơn vị có các khoản chi vượt dự toán phân bổ, đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền hơn 491 triệu đồng.

Trong việc thực hiện tạm ứng từ ngân sách ngoài dự toán, UBND huyện Nhà Bè để các khoản tạm ứng ngân sách kéo dài, chưa thực hiện thu hồi để hoàn ứng ngân sách theo quy định.

Trong việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước, đến thời điểm thanh tra, có 28 nhà, đất do UBND huyện Nhà Bè quản lý, đang lập phương án sắp xếp lại, xử lý theo quy định.

Đối với khu đất tại số 189 đường Nguyễn Văn Tạo, xã Long Thới do Trung tâm Dạy nghề huyện Nhà Bè quản lý, mặc dù được UBND TP Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương cho Trung tâm Dạy nghề huyện Nhà Bè liên kết với Trung tâm Dạy nghề tư thục Thành Công trong lĩnh vực dạy nghề, nhưng hai trung tâm này đã ký hợp đồng liên kết khi chưa gửi phương án liên kết đến Sở Tài chính để thẩm định và trình UBND thành phố phê duyệt; hợp đồng này cũng chưa đúng bản chất hợp đồng liên kết, liên doanh.

Đối với khu đất có diện tích 23.266m2 tại xã Nhơn Đức, UBND huyện Nhà Bè cho Công ty Đông Mê Kông sử dụng tạm trong thời gian khoảng 36 tháng (kể từ ngày 18/1/2016 đến 11/1/2019), nhưng không xin ý kiến và chưa chấp hành chỉ đạo của UBND thành phố, chưa thường xuyên kiểm tra việc tạm sử dụng khu đất, chưa có biện pháp tích cực, cương quyết để yêu cầu Công ty Đông Mê Kông bàn giao 2,3 ha khi đã hết thời gian tạm sử dụng.

Một đơn vị khác là Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Nhà Bè đã ký 5 Phụ lục hợp đồng với Doanh nghiệp tư nhân Việt Thắng để tiếp tục gia hạn thời gian cho thuê khu đất diện tích 229.978m2 xã Hiệp Phước đến tháng 6/2023; việc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Nhà Bè có văn bản hướng dẫn Công ty Dịch vụ Công ích huyện Nhà Bè được ký hợp đồng ngắn hạn là thực hiện không đúng theo chỉ đạo của UBND huyện Nhà Bè và của UBND thành phố.

Sai phạm đất đai Huyện Nhà Bè
Sai phạm đất đai Huyện Nhà Bè

UBND huyện Nhà Bè cũng chậm báo cáo theo ý kiến của Sở Tài chính, làm ảnh hưởng đến tiến độ chuyển giao 6 địa chỉ nhà, đất do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Nhà Bè đang quản lý, giữ hộ cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng.

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Nhà Bè chưa đo đạc, lập bản vẽ hiện trạng để quản lý theo quy định quỹ đất dôi dư sau bồi thường của 10 dự án từ năm 2003 đến nay với diện tích 2.974,2m2.

Đối với công trình xây dựng không phép và sai phép, trong năm 2021, 2022, UBND huyện Nhà Bè ban hành 53 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng. Tuy nhiên, có 36/53 trường hợp đã ban hành quyết định cưỡng chế theo quy định nhưng chưa thực hiện cưỡng chế…

Chủ tịch UBND thành phố giao Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè khẩn trương rà soát thực hiện việc lập báo cáo kê khai, lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất do UBND huyện Nhà Bè đang quản lý, sử dụng thuộc phạm vi phải sắp xếp lại, xử lý theo quy định, trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt.

Xây dựng phương án khai thác, sử dụng mặt bằng nhà, đất do UBND huyện và các đơn vị trực thuộc đang quản lý chưa khai thác sử dụng theo đúng quy định; xây dựng kế hoạch quản lý sử dụng quỹ đất dôi dư sau bồi thường và các loại đất khác theo quy định, tránh để phát sinh tình trạng lấn chiếm…

Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các thiếu sót, sai phạm theo KLTT. Qua đó, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà có biện pháp xử lý trách nhiệm phù hợp quy định…

Nguồn: Báo Công An Nhân Dân

XEM THÊM:

Huyện Nhà Bè khai thác quỹ đất phục vụ phát triển bền vững

 

Contact Me on Zalo