Thông tin chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Quận Gò Vấp

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận Gò Vấp nằm ở đâu? Chức năng nhiệm vụ, quy trình thủ tục tiếp nhận và trả hồ sơ? Danh sách dịch vụ công của VPĐK bao gồm những gì? Những lưu ý khi đến làm thủ tục tại Văn phòng sử dụng đất Quận Gò Vấp? Review của người dân về văn phòng đăng ký có tốt hay không? Tất cả sẽ được Nhadathoangviet.com cập nhật đầy đủ và chi tiết nhất qua bài viết dưới đây!

Thông tin chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Quận Gò Vấp cập nhật mới nhất
Thông tin chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Quận Gò Vấp cập nhật mới nhất

Thông tin Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Quận Gò Vấp

Nhằm thuận tiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính thuộc lĩnh vực đất đai cho tổ chức, cá nhân, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Quận Gò Vấp tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại địa chỉ cụ thể như sau:

Địa chỉ: Số 391 Đường Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Số điện thoại:  028 3894 1929

Thời gian làm việc: Bộ phận tiếp công dân của Chi nhánh Văn phòng đất đai Quận Gò Vấp làm việc giờ hành chính các ngày trong tuần, trừ thứ 7, Chủ nhật, nghỉ Lễ, nghỉ Tết. Người dân liên hệ làm việc trong khung giờ như sau:

Giờ làm việc buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30;

Giờ làm việc buổi chiều: từ 13h30 đến 17h.

Danh sách dịch vụ công tại VPĐK Đất đai Quận Gò Vấp

Người dân làm thủ tục tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận Gò Vấp
Người dân làm thủ tục tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận Gò Vấp

Hiện nay, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất Quận Gò Vấp hỗ trợ người dân làm những thủ tục giấy tờ nhà đất bao gồm:

  • Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ)
  • Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (GCN QSHN&TS khác gắn liền với đất)
  • Thay đổi thông tin trên GCN QSDĐ và GCN QSHN&TS khác gắn liền với đất
  • Cấp Giấy chứng nhận thừa kế đất đai
  • Cấp Giấy chứng nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đai, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất
  • Cấp Giấy chứng nhận hợp đồng ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký thay đổi thông tin trên GCN QSDĐ và GCN QSHN&TS khác gắn liền với đất
  • Công chứng hợp đồng liên quan đến đất đai
  • Giải quyết tranh chấp về đất đai
  • Tư vấn pháp luật về đất đai

Chức năng nhiệm vụ của Chi nhánh VPĐKĐĐ Quận Gò Vấp

Một góc bên ngoài VPĐK Đất đai Quận Gò Vấp
Một góc bên ngoài VPĐK Đất đai Quận Gò Vấp

Theo quy định của pháp luật, chi nhánh được thực hiện chức năng, nhiệm vụ của văn phòng đăng ký đất đai Quận Gò Vấp theo quyết định của UBND Thành Phố Hồ Chí Minh bao gồm:

– Thực hiện việc đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

– Thực hiện việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận).

– Thực hiện việc đăng ký biến động đối với đất được Nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

–  Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính; tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.

–  Cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính.

–  Kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.

–  Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

– Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

–  Thực hiện các dịch vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định của pháp luật.

– Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ
Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ

Theo khoản 19 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai tại Quận Gò Vấp, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng.

Cụ thể quy trình thực hiện như sau:

– Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận là Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng.

Căn cứ điều kiện cụ thể tại địa phương, UBND Quận Gò Vấp ban hành quy chế tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đảm bảo thời gian theo quy định của pháp luật, công khai các thủ tục hành chính và việc lựa chọn địa điểm nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai, một trong các Chi nhánh trên địa bàn cấp Thành phố hoặc địa điểm theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Đối với trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục được thực hiện theo thỏa thuận giữa người có nhu cầu và Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh nhưng không quá thời gian thực hiện thủ tục do UBND cấp Thành phố quy định.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu nộp hồ sơ tại UBND Phường thì UBND Phường nơi có đất tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Trường hợp đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận thì trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND Phường phải chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

– Địa phương đã tổ chức bộ phận một cửa để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ thì các cơ quan quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thông qua bộ phận một cửa theo Quyết định của UBND cấp Thành phố, trừ trường hợp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận tại địa điểm ngoài trụ sở Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Những lưu ý khi làm thủ tục tại Văn phòng đăng ký đất đai Quận Gò Vấp

Những lưu ý khi đến văn phòng đăng ký đất đai Quận Gò Vấp
Những lưu ý khi đến văn phòng đăng ký đất đai Quận Gò Vấp
Để đảm bảo việc giao dịch tại Chi nhánh VPĐK Đất Đai Quận Gò Vấp diễn ra suôn sẻ và hiệu quả, bạn cần lưu ý một số điều sau:

Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ: Tùy vào mục đích đến Chi nhánh phòng đăng ký Đất Đai Quận Gò Vấp mà bạn cần chuẩn bị các loại hồ sơ khác nhau. Bạn có thể tham khảo thông tin về hồ sơ cần thiết trên website của Chi nhánh VPĐK Đất Đai Quận Gò Vấp hoặc liên hệ trực tiếp để được hướng dẫn.

Nắm rõ quy trình thủ tục: Bạn nên tìm hiểu trước về quy trình giải quyết thủ tục tại Chi nhánh VPĐK Đất Đai Quận Gò Vấp để tránh mất thời gian chờ đợi hoặc làm sai quy trình.

Mang theo đầy đủ giấy tờ tùy thân: Bạn cần mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu còn hiệu lực để làm thủ tục.

Ăn mặc lịch sự: Khi đến Chi nhánh VPĐK Đất Đai Quận Gò Vấp, bạn nên ăn mặc lịch sự, gọn gàng và phù hợp với môi trường văn phòng, không mặc quần đùi, quần short.

Giữ thái độ lịch sự và tôn trọng: Nên giữ thái độ lịch sự, tôn trọng với cán bộ công chức khi giao tiếp và giải quyết công việc. Cần tuân thủ các quy định về trật tự, an ninh như không hút thuốc, không nói chuyện ồn ào, không xả rác bừa bãi,…

Kiên nhẫn: Việc giải quyết thủ tục tại Chi nhánh VPĐK Đất Đai Quận Gò Vấp có thể mất thời gian, do đó bạn cần kiên nhẫn chờ đợi và không nên nóng vội.

Review của người dân về Văn phòng đăng ký đất đai Quận Gò Vấp

Anh Trần Toàn Thắng chia sẻ:”Thủ tục cập nhật biến động được công chức quận GV thực hiện theo số thứ tự, chưa thấy có chuyện chen ngang hoặc ưu tiên. Giải quyết nhanh chậm cũng tuỳ hồ sơ.”

Anh Nguyễn Hữu Tú chia sẻ:” Thời gian chờ số không quá lâu, nhiên viên ăn nói lịch sự, hướng dẫn nhẹ nhàn. Chú bảo vệ xe vui vẻ. Không gian sạch sẽ, không ồn ào trật tự.”

Anh Mr.T, một Local Guilde chia sẻ:” Bên trong như công viên không khí thoáng mát, sạch sẽ
Nhân viên khu này làm việc rất chuyên nghiệp, hệ thống máy móc thiết bị được trang bị bài bản, người dân có thể tới trao đổi, làm việc trực tiếp với từng cán bộ, sau đó nên cần có thể đánh giá trực tiếp các cán bộ đó thông qua hệ thống máy tính đánh giá.”

TỔNG KẾT

Bài viết đã chia sẻ toàn bộ thông tin liên quan đến Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Quận Gò Vấp bao gồm địa chỉ, số điện thoại, thời gian làm việc, chức năng, nhiệm vụ, các dịch vụ công và lưu ý đi kèm. Nếu bạn có thắc mắc hay cần hỗ trợ các thủ tục giấy tờ nhà đất tại Gò Vấp vui lòng gọi số 0933.999.895 của Nhà Đất Hoàng Việt để được hỗ trợ sớm nhất nhé.

XEM THÊM:

Dịch vụ đo đạc nhà đất Quận Gò Vấp chuyên nghiệp giá rẻ

Contact Me on Zalo