Thông tin Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Thành phố Dĩ An

Bài viết cập nhật thông tin chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Thành Phố Dĩ An mới nhất

Chi nhánh Văn phòng đất đai Thành Phố Dĩ An nằm ở đâu? Địa chỉ, số điện thoại, thời gian làm việc, chức năng, nhiệm vụ, các dịch vụ công được triển khai, đánh giá của người dân về chất lượng dịch vụ được Nhadathoangviet.com cập nhật đầy đủ và chi tiết nhất qua bài viết dưới đây.

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Dĩ An
Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Dĩ An

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Dĩ An nằm ở đâu?

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai (VPĐKĐĐ) Thành phố Dĩ An là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Tỉnh Bình Dương. VPĐKĐĐ được thành lập theo Quyết định số 192/2018/QĐ-TTg ngày 20/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về tổ chức bộ máy và hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai.

Địa chỉ, số điện thoại, thời gian làm việc VPĐK đất đai Thành Phố Dĩ An

Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố Dĩ An có trụ sở nằm tại Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương có địa chỉ, số điện thoại liên hệ, email, thời gian làm việc cụ thể như sau:

Địa chỉ: Số 10 Trung tâm hành chính thành phố Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 02743742864

Email: vpubdian@binhduong.gov.vn

Thời gian làm việc: Bộ phận tiếp công dân của Văn phòng đất đai Thành Phố Dĩ An Tỉnh Bình Dương làm việc giờ hành chính các ngày trong tuần, trừ thứ 7, Chủ nhật, nghỉ Lễ, nghỉ Tết. Người dân liên hệ làm việc trong khung giờ như sau:

Giờ làm việc buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30;

Giờ làm việc buổi chiều: từ 13h30 đến 17h.

Nếu bạn có thắc mắc về các thủ tục đất đai tại TP Dĩ An cần được tư vấn hỗ trợ, có thể liên hệ Nhà Đất Hoàng Việt qua số điện thoại 0933999895 để được hỗ trợ miễn phí nhé.

Thông tin VPĐK Đất Đai TP Dĩ An cập nhật chính xác và chi tiết nhất. Giúp bạn thuận lợi trong việc làm các thủ tục hành chính đất đai
Thông tin VPĐK Đất Đai TP Dĩ An cập nhật chính xác và chi tiết nhất. Giúp bạn thuận lợi trong việc làm các thủ tục hành chính đất đai

Danh sách dịch vụ công của VPĐK Đất Đai Thành Phố Dĩ An

Hiện nay, Danh sách dịch vụ công tai Văn phòng đăng ký đất đai Dĩ An đang hỗ trợ người dân làm các thủ tục hành chính đất đai như sau:

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ)
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (GCN QSHN&TS khác gắn liền với đất)
 • Thay đổi thông tin trên GCN QSDĐ và GCN QSHN&TS khác gắn liền với đất
 • Giấy chứng nhận thừa kế đất đai
 • Giấy chứng nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đai, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất
 • Giấy chứng nhận hợp đồng ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký thay đổi thông tin trên GCN QSDĐ và GCN QSHN&TS khác gắn liền với đất
 • Công chứng hợp đồng liên quan đến đất đai
 • Giải quyết tranh chấp về đất đai
 • Tư vấn pháp luật về đất đai

Tổ chức bộ máy của Văn phòng Đăng ký Đất đai (VPĐKĐĐ) Dĩ An theo luật

Theo Quyết định số 192/2018/QĐ-TTg ngày 20/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về tổ chức bộ máy và hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai, VPĐKĐĐ gồm các phòng chức năng và đơn vị trực thuộc theo quy định của Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) cấp tỉnh.

Phòng Đăng ký đất đai:

Có chức năng thực hiện các thủ tục đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật gồm các tổ: Tổ Đăng ký biến động thửa đất; Tổ Đăng ký cấp Giấy chứng nhận; Tổ Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận; Tổ Đăng ký thừa kế.

Phòng Quản lý nhà ở:

Có chức năng thực hiện các thủ tục quản lý nhà ở theo quy định của pháp luật, gồm các tổ: Tổ Quản lý nhà ở mới xây dựng; Tổ Quản lý nhà ở chuyển đổi mục đích sử dụng; Tổ Quản lý nhà ở được thừa kế; Tổ Quản lý nhà ở chung.

Phòng Thẩm tra, kiểm tra:

Có chức năng thẩm tra, kiểm tra các hồ sơ đăng ký đất đai, nhà ở; phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, nhà ở. Gồm các tổ: Tổ Thẩm tra hồ sơ đăng ký đất đai; Tổ Thẩm tra hồ sơ đăng ký nhà ở; Tổ Kiểm tra.

Phòng Kế toán – Tài chính:

Có chức năng quản lý tài chính, kế toán của VPĐKĐĐ.

Phòng Hành chính – Tổ chức:

Có chức năng quản lý cán bộ, công chức; tổ chức bộ máy; văn phòng, hành chính của VPĐKĐĐ.

Phòng Pháp chế:

Có chức năng tham mưu, giúp đỡ lãnh đạo VPĐKĐĐ về công tác pháp chế.

Phòng Tin học – Viễn thông:

Có chức năng quản lý hệ thống mạng máy tính; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của VPĐKĐĐ.

=> Thông tin Thành phố Dĩ An cập nhật mới nhất hiện nay

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của VPĐK Đất đai TP Dĩ An về đất đai, nhà ở

Hiện nay theo luật đất đai mới nhất 2024, Nhà Đất Hoàng Việt xin cung cấp một số thông tin liên quan đến việc đăng ký đất đai, nhà ở tại TP Dĩ An cụ thể như sau:

Về đăng ký đất đai

 • Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
 • Thay đổi nội dung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
 • Cấp Giấy chứng nhận thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
 • Cấp Giấy chứng nhận cư trú;
 • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký biến động diện tích, địa hình thửa đất;
 • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thửa đất mới chia;
 • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thửa đất hợp nhất, tách thửa;
 • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thửa đất chuyển đổi mục đích sử dụng đất;
 • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thửa đất do chia tách thửa đất chung;
 • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thửa đất do tách thửa đất để chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy hoạch;
 • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thửa đất do tách thửa đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;
 • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thửa đất do tách thửa đất để sử dụng vào mục đích công cộng;
 • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thửa đất do tách thửa đất để sử dụng vào mục đích khác theo quy định của pháp luật.

Về quản lý nhà ở

 • Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
 • Thay đổi nội dung Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
 • Cấp Giấy chứng nhận thừa kế quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
 • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký biến động diện tích, địa hình nhà ở;
 • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhà ở mới xây dựng;
 • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhà ở chuyển đổi mục đích sử dụng;
 • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhà ở được thừa kế;
 • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhà ở do tách thửa nhà ở chung;
 • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhà ở do điều chỉnh ranh giới nhà ở;
 • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhà ở do đo đạc lại nhà ở.

Một số điểm đặc biệt của Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Dĩ An

Bên ngoài chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai TP Dĩ An
Bên ngoài chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai TP Dĩ An

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Thành phố Dĩ An là đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đăng ký đất đai, nhà ở. Đây là chức năng quan trọng góp phần bảo vệ tài nguyên đất đai, bảo vệ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh.

Phòng đăng ký đất đai có quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đây là văn bản pháp lý quan trọng xác định quyền sở hữu và quyền sử dụng đất đai, nhà ở của cá nhân, tổ chức.

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai có quyền thực hiện các biện pháp cưỡng chế hành chính đối với vi phạm pháp luật về đất đai, nhà ở. Đây là quyền hạn mạnh mẽ giúp VPĐKĐĐ thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về đất đai, nhà ở.

VPĐK đất đai Dĩ An có trách nhiệm công khai thông tin về hoạt động của mình. Đây là quy định nhằm đảm bảo tính minh bạch, công khai trong hoạt động của VPĐKĐĐ, góp phần nâng cao niềm tin của người dân đối với cơ quan này.

Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố Dĩ An đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý đất đai, nhà ở trên địa bàn. Các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của VPĐKĐĐ được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật liên quan.

Người dân đánh giá về dịch vụ của Chi nhánh VPĐKĐĐ Dĩ An

Chị Thu Thủy Nguyễn chia sẻ:” Quy hoạch đẹp, bài bản, có khuôn viên trung tâm rộng rãi, thoáng mát, buổi chiều tối rất đông vui nhộn nhịp, người lớn thì hóng gió, đi bộ tập thể dục, trẻ em thì chạy nhảy, trượt partin, có nhiều món ăn vặt, kem, nước giải khát các thể loại rất đông vui.”

Anh Trọng Tài chia sẻ:” Khu này trước rất vắng. H thành khu ở đại gia Giá đất quanh 45-70 triệu/m2. Toàn nhà phố biệt thự từ 5-20 tỷ. Giao dịch đất đai ngày càng nhiều, thị trường bất động sản phát triển tốt.”

Anh Đông Dũng chia sẻ:” Là trung tâm hành chính của dĩ an. Có ngân hàng , có cơ quan thuế, bảo hiểm ,công an , văn phòng đăng ký đất đai ,phòng tài nguyên môi trường và có các dịch vụ ăn sáng , rửa xe , đánh giày .”

TỔNG KẾT

Nhadathoangviet.com có địa chỉ tại Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương. Chúng tôi đã chia sẻ toàn bộ thông tin liên quan đến Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Thành Phố Dĩ An được cập nhật mới và chi tiết nhất. Nếu bạn có nhu cầu làm các thủ tục giấy tờ đất đai tại Thành Phố Dĩ An bao gồm đo đạc nhà đất, trích lục hồ sơ, xin giấy phép xây dựng, có thể liên hệ chúng tôi Qua số điện thoại 0933999895 để được hỗ trợ tốt nhất nhé.

XEM THÊM:

Đo đạc nhà đất Thành phố Dĩ An uy tín chính xác nhất

 

Contact Me on Zalo