Thông tin chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Quận 4

Thông tin Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Quận 4? Thủ tục đăng ký biến động đất đai Quận 4 có những bước nào? Chức năng nhiệm vụ, quy trình thủ tục tiếp nhận và trả hồ sơ? Danh sách dịch vụ công bao gồm những gì? Những lưu ý khi đến làm thủ tục tại Văn phòng sử dụng đất Quận 4? Tất cả sẽ được Nhadathoangviet.com cập nhật đầy đủ và chi tiết nhất qua bài viết dưới đây!

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Quận 4 cực kỳ khang trang sạch đẹp
Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Quận 4 cực kỳ khang trang sạch đẹp

Thông tin Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Quận 4

Nhằm thuận tiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính thuộc lĩnh vực đất đai cho tổ chức, cá nhân, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Quận 4 tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại địa chỉ cụ thể như sau:

Địa chỉ: Số 18 Đường Đoàn Như Hài, Phường 13, Quận 4, Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 02839431124

Thời gian làm việc: Bộ phận tiếp công dân của Chi nhánh Văn phòng đất đai Quận 4 làm việc giờ hành chính các ngày trong tuần, trừ thứ 7, Chủ nhật, nghỉ Lễ, nghỉ Tết. Người dân liên hệ làm việc trong khung giờ như sau:

Giờ làm việc buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30.

Giờ làm việc buổi chiều: từ 13h30 đến 17h.

Chức năng nhiệm vụ của văn phòng đăng ký

Quang cảnh bên ngoài văn phòng đăng ký đất đai Quận 4
Quang cảnh bên ngoài văn phòng đăng ký đất đai Quận 4

Theo quy định của pháp luật, chi nhánh được thực hiện chức năng, nhiệm vụ của văn phòng đăng ký đất đai Quận 4 theo quyết định của UBND Thành Phố Hồ Chí Minh bao gồm:

– Thực hiện việc đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

– Thực hiện việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận).

– Thực hiện việc đăng ký biến động đối với đất được Nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

–  Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính; tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.

–  Cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính.

–  Kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.

–  Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

– Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

–  Thực hiện các dịch vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định của pháp luật.

– Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

Danh sách dịch vụ công tại VPĐK Đất đai Quận 4

Người dân làm thủ tục đăng ký đất đai tại VPĐK Quận 4
Người dân làm thủ tục đăng ký đất đai tại VPĐK Quận 4

Hiện nay, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất Quận 4 hỗ trợ người dân làm những thủ tục giấy tờ nhà đất bao gồm:

1. Đăng ký biến động đất đai

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Thủ tục sang tên quyền sử dụng đất khi mua bán, tặng cho, thừa kế…

Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Khi giấy chứng nhận bị mất, hư hỏng, hoặc thay đổi thông tin.

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất: Thủ tục đảm bảo nghĩa vụ trả nợ bằng quyền sử dụng đất.

Đăng ký biến động nhà ở, tài sản gắn liền với đất: Khi xây dựng, sửa chữa, cải tạo, mua bán, tặng cho, thừa kế nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Đăng ký tách thửa, hợp thửa đất: Chia tách hoặc gộp các thửa đất.

Đăng ký xóa thế chấp quyền sử dụng đất: Khi đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ.

Đăng ký khác: Các thủ tục đăng ký khác như tặng cho tài sản, thừa kế tài sản, đính chính thông tin…

2. Cấp giấy chứng nhận

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu: Cấp cho người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất…

Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở: Cấp cho chủ sở hữu nhà ở.

Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận: Khi giấy chứng nhận bị mất, hư hỏng, hoặc thay đổi thông tin.

3. Tra cứu thông tin

Tra cứu thông tin thửa đất: Tra cứu thông tin về vị trí, diện tích, mục đích sử dụng, chủ sử dụng đất của một thửa đất cụ thể.

Tra cứu thông tin quy hoạch sử dụng đất: Tra cứu thông tin về quy hoạch chi tiết 1/500, quy hoạch phân khu…

Tra cứu thông tin chủ sử dụng đất: Tra cứu thông tin về chủ sở hữu, người sử dụng đất.

4. Tư vấn pháp luật

Tư vấn về thủ tục hành chính đất đai: Hướng dẫn các thủ tục đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, tra cứu thông tin…

Tư vấn về pháp luật đất đai: Giải đáp các thắc mắc về quyền và nghĩa vụ của chủ sử dụng đất, các quy định pháp luật về đất đai.

5. Các dịch vụ khác

Thẩm định giá đất: Xác định giá trị của đất để phục vụ các mục đích như mua bán, chuyển nhượng, thế chấp, bồi thường…

Đo đạc địa chính: Đo đạc, lập bản đồ địa chính, xác định ranh giới thửa đất.

Giải quyết tranh chấp đất đai: Hòa giải, giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở.

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ từ 1/1/2025

Theo khoản 19 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai tại Quận 4, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng.

Cụ thể quy trình thực hiện như sau:

– Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận là Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng.

Căn cứ điều kiện cụ thể tại địa phương, UBND Quận 4 ban hành quy chế tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đảm bảo thời gian theo quy định của pháp luật.

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Quận 4 thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục được thực hiện theo thỏa thuận giữa người có nhu cầu theo UBND cấp Thành phố quy định.

Hướng dẫn đăng ký biến động đất đai tại VPĐK Quận 4

Đăng ký biến động đất đai là thủ tục pháp lý nhằm ghi nhận những thay đổi về thông tin của thửa đất, quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất vào hồ sơ địa chính. Việc này giúp đảm bảo tính chính xác và cập nhật của thông tin đất đai,đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.

Các trường hợp cần đăng ký biến động đất đai

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Mua bán, tặng cho, trao đổi, góp vốn, thừa kế…

Thay đổi thông tin chủ sở hữu: Thay đổi tên, địa chỉ, giấy tờ tùy thân…

Thay đổi mục đích sử dụng đất: Chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở, đất thương mại…

Tách thửa, hợp thửa: Chia nhỏ hoặc gộp các thửa đất.

Xây dựng, cải tạo nhà ở, công trình xây dựng: Khi có thay đổi về diện tích, kết cấu công trình.

Thế chấp, giải chấp quyền sử dụng đất: Đặt tài sản đảm bảo cho khoản vay.

Thu hồi đất: Khi Nhà nước thu hồi đất để phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng.

Thủ tục đăng ký biến động đất đai tại Quận 4

Chuẩn bị hồ sơ:

Đơn đề nghị đăng ký biến động đất đai (theo mẫu quy định).

Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất (Giấy chứng nhận, hợp đồng chuyển nhượng, quyết định giao đất…).

Giấy tờ chứng minh biến động (hợp đồng mua bán, giấy chứng tử, quyết định của tòa án…).

Bản vẽ hiện trạng thửa đất (nếu có thay đổi).

Các giấy tờ khác theo yêu cầu của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Quận 4

Nộp hồ sơ:

Tại Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai Quận 4 tại số Số 18 Đường Đoàn Như Hài, Phường 13, Quận 4, Hồ Chí Minh

Xử lý hồ sơ:

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Quận 4 tiếp nhận hồ sơ sẽ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, sẽ tiến hành đo đạc, kiểm tra thực địa (nếu cần) và cấp giấy chứng nhận mới hoặc ghi nhận biến động trên giấy chứng nhận cũ.

Thời gian giải quyết:

Thường từ 21 đến 25 ngày làm việc, tùy theo từng loại biến động , văn phòng đăng ký đất đai Quận 4 sẽ có thông tin chi tiết trên phiếu hẹn trả kết quả.

Những lưu ý khi làm thủ tục tại Văn phòng đăng ký đất đai Quận 4

Để đảm bảo việc giao dịch tại Chi nhánh VPĐK Đất Đai Quận 4 diễn ra suôn sẻ và hiệu quả, bạn cần lưu ý một số điều sau:

Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ: Tùy vào mục đích đến Chi nhánh phòng đăng ký Đất Đai Quận 4 mà bạn cần chuẩn bị các loại hồ sơ khác nhau. Bạn có thể tham khảo thông tin về hồ sơ cần thiết trên website của Chi nhánh VPĐK Đất Đai Quận 4 hoặc liên hệ trực tiếp để được hướng dẫn.

Nắm rõ quy trình thủ tục: Bạn nên tìm hiểu trước về quy trình giải quyết thủ tục tại Chi nhánh VPĐK Đất Đai Quận 4 để tránh mất thời gian chờ đợi hoặc làm sai quy trình.

Mang theo đầy đủ giấy tờ tùy thân: Bạn cần mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu còn hiệu lực để làm thủ tục.

Ăn mặc lịch sự: Khi đến Chi nhánh VPĐK Đất Đai Quận 4, bạn nên ăn mặc lịch sự, gọn gàng và phù hợp với môi trường văn phòng, không mặc quần đùi, quần short.

Giữ thái độ lịch sự và tôn trọng: Nên giữ thái độ lịch sự, tôn trọng với cán bộ công chức khi giao tiếp và giải quyết công việc. Cần tuân thủ các quy định về trật tự, an ninh như không hút thuốc, không nói chuyện ồn ào, không xả rác bừa bãi,…

Kiên nhẫn: Việc giải quyết thủ tục tại Chi nhánh VPĐK Đất Đai Quận 4 có thể mất thời gian, do đó bạn cần kiên nhẫn chờ đợi và không nên nóng vội.

TỔNG KẾT

Bài viết đã chia sẻ toàn bộ thông tin liên quan đến Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Quận 4 bao gồm địa chỉ, số điện thoại, thời gian làm việc, chức năng, nhiệm vụ, các dịch vụ công và lưu ý đi kèm. Nếu bạn có thắc mắc hay cần hỗ trợ các thủ tục giấy tờ nhà đất tại Quận 4 vui lòng gọi số 0933.999.895 của Nhà Đất Hoàng Việt để được hỗ trợ sớm nhất nhé.

XEM THÊM:

Dịch vụ đo đạc đo vẽ nhà đất Quận 4 chuyên nghiệp giá rẻ

Contact Me on Zalo