Thông tin Phòng giáo dục và đào tạo Quận 7 chi tiết

Thông tin phòng giáo dục và đào tạo Quận 7

Phòng giáo dục và đào tao Quận 7 nằm ở đâu? Thông tin liên hệ bao gồm địa chỉ, số điện thoại, website, thời gian làm việc, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng ban liên quan sẽ được cập nhật chi tiết và đầy đủ nhất qua bài viết dưới đây.

Phòng giáo dục và đào tạo Quận 7
Phòng giáo dục và đào tạo Quận 7

1. Địa chỉ, số điện thoại, thời gian làm việc PGDĐT Quận 7

Địa chỉ: Số  7 đường Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028-38723243

Website: www.pgdquan7.hcm.edu.vn

Thời gian làm việc:

 • Thứ hai đến thứ sáu: 7:30 sáng đến 12:00 trưa, 1:00 chiều đến 4:30 chiều.
 • Thứ bảy: 7h30 sáng đến 12:00 trưa.
 • Chủ nhật và ngày lễ nghỉ.

2. Vị trí và chức năng của Phòng GDĐT Quận 7

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận 7, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Quận 7 quản lý nhà nước về giáo dục ở địa phương theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo phân , ủy quyền của Ủy ban nhân dân Quận 7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân Quận 7; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ và các quy định khác của Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Nhiệm vụ và Quyền hạn của Phòng GDĐT Quận 7

Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP , các quy định của pháp luật có liên quan và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 7 trình Hội đồng nhân dân cùng quyết định, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục của tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

4. Cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng GDĐT Quận 7

Phòng GD và ĐT Quận 7

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các công chức theo quy định hiện hành của Nhà nước:

– Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7 và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Phòng.

– Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước pháp luật về nhiệm vụ được uỷ quyền.

– Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7 quyết định theo quy định của pháp luật và phân quản lý.

2. Biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7 quyết định trong tổng biên chế công chức của Quận 7 được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hằng năm theo đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt.

=> Danh sách trường THPT trực thuộc Quận 7

5. Các phòng ban trực thuộc PGDĐT Quận 7

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ nêu trên, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7 tổ chức thành các bộ phận gồm những công chức được phân công đảm nhận các chức danh công việc trên các mặt công tác:
– Tổ quản lý Khối Mầm non;
– Tổ quản lý Khối Tiểu học;
– Tổ quản lý Khối Trung học Cơ sở và các đơn vị trực thuộc;
– Tổ chỉ đạo Nghiệp vụ và Thanh tra giáo dục;
– Tổ công tác Tổ chức – Cán bộ;
– Tổ Hành chính – Tổng hợp – Kế hoạch – Văn thư.
Căn cứ khối lượng công việc và tình hình nhân sự cụ thể của Phòng, mỗi mặt công tác cần được cụ thể hóa thành những nhiệm vụ chi tiết, những công việc, phần việc cụ thể, rõ ràng để xác định chức danh của cán bộ, công chức và số lượng biên chế cho phù hợp.
Phụ trách từng việc do lãnh đạo Phòng trực tiếp quản lý, có thể kết hợp làm việc theo chế độ chuyên viên tùy theo tính chất, khối lượng công việc do Trưởng phòng quy định.

6. Danh sách trường học ở Quận 7

 • Đại học Tôn Đức Thắng. Địa chỉ: 19 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Phong
 • Đại học RMIT Việt Nam. Địa chỉ: 702 Nguyễn Văn Linh, Tân Hưng
 • Đại học Tài chính – Marketing. Địa chỉ: 253 Trần Xuân Soạn, Tân Thuận Tây
 • Đại học Cảnh sát Nhân dân. Địa chỉ: 36 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng
 • Đại học Nguyễn Tất Thành – Cơ sở Nguyễn Hữu Thọ. Địa chỉ: 458/3F Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng
 • Trường Quốc tế Nam Sài Gòn. Địa chỉ: Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú
 • Trường tiểu học Lê Quý Đôn. Địa chỉ: 239/7 Trần Xuân Soạn, Tân Hưng
 • Trường tiểu học Tân Thuậ. Địa chỉ: 8/7 Bùi Văn Ba, Tân Thuận Ðông
 • Trường THCS Nguyễn Hiền. Địa chỉ: Đường số 1, Lý Phục Man, Bình Thuận
 • Trường THCS Hoàng Quốc Việt. Địa chỉ: KDC Vạn Phát Hưng, Phú Mỹ
 • Trường THPT Lê Thánh Tôn. Địa chỉ: Đường 17, Tân Kiểng
 • Trường THPT Tân Phong. Địa chỉ: KDC Ven Sông, Nguyễn Văn Linh, Tân Phong

TỔNG KẾT

Bài viết đã chia sẻ toàn bộ thông tin liên quan đến Phòng giáo dục và Đào tạo Quận 7 bao gồm địa chỉ, số điện thoại, thời gian làm việc, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, quyền hạn và những chức năng liên quan. Nếu bạn cần liên hệ PGDĐT Quận 7 để làm thủ tục có thể liên hệ thông tin trên bài viết để được hỗ trợ tốt nhất nhé.

Thông tin liên hệ Phòng giáo dục và đào tạo Quận 7

Địa chỉ: Số 7 đường Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028-38723243

Website: www.pgdquan7.hcm.edu.vn

XEM THÊM:

Thông tin Ủy ban nhân dân Quận 7 cập nhật mới nhất

Contact Me on Zalo