Thông tin chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Quận Bình Tân

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Quận Bình Tân nằm ở đâu? Thời gian làm việc, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, chức năng, nhiệm vụ, quyền hành được cập nhật mới nhất qua bài viết dưới đây.

Chi nhánh VP Đăng ký đất đai Quận Bình Tân
Chi nhánh VP Đăng ký đất đai Quận Bình Tân

1.Địa chỉ, số điện thoại, thời gian làm việc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận Bình Tân

Nhằm thuận tiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính thuộc lĩnh vực đất đai cho tổ chức, cá nhân, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Quận Bình Tân vẫn duy trì tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại địa chỉ chính xác dưới đây bao gồm:

– Địa chỉ: 521, Đường Đường Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

– Số điện thoại liên hệ: 02837524019

– Thời gian làm việc: Bộ phận tiếp công dân của Văn phòng đất đai Quận Bình Tân làm việc giờ hành chính các ngày trong tuần, trừ thứ 7, Chủ nhật, nghỉ Lễ, nghỉ Tết. Người dân liên hệ làm việc trong khung giờ như sau:

Giờ làm việc buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30;

Giờ làm việc buổi chiều: từ 13h30 đến 17h.

Nếu bạn có thắc mắc về các thủ tục đất đai cần được tư vấn hỗ trợ, có thể liên hệ Nhà Đất Hoàng Việt qua số điện thoại 0933999895 để được hỗ trợ miễn phí nhé.

2.Chức năng nhiệm vụ của Chi nhánh VPĐKĐĐ Quận Bình Tân

Người dân làm thủ tục tại Văn phòng đăng ký đất đai Quận Bình Tân
Người dân làm thủ tục tại Văn phòng đăng ký đất đai Quận Bình Tân

Theo quy định của pháp luật, chi nhánh được thực hiện chức năng, nhiệm của văn phòng đăng ký đất đai Quận Bình Tân theo quyết định của UBND Thành Phố Hồ Chí Minh bao gồm:

– Thực hiện việc đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

– Thực hiện việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận).

– Thực hiện việc đăng ký biến động đối với đất được Nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

–  Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính; tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.

–  Cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính.

–  Kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất tại Quận Bình Tân

–  Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

– Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

–  Thực hiện các dịch vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định của pháp luật.

– Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

3.Thẩm quyền của chi nhánh văn phòng đất đai Quận Bình Tân

Theo khoản 19 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai tại Quận Bình Tân, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng.

Cụ thể như sau:

– Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận là Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng.

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Quận Bình Tân thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận theo nhu cầu của người sử dụng đất.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu nộp hồ sơ tại UBND cấp Phường thì UBND cấp Phường nơi có đất tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Trường hợp đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận thì trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND cấp Phường phải chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Văn phòng đăng ký sử dụng đất Quận Bình Tân đã tổ chức bộ phận một cửa để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ thì các cơ quan quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thông qua bộ phận một cửa. 

4.Văn phòng đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận sử dụng đất

Một góc UBND Quận Bình Tân - Nơi đặt VPĐKĐĐ Quận Bình Tân
Một góc UBND Quận Bình Tân – Nơi đặt VPĐKĐĐ Quận Bình Tân

Căn cứ quy định tại Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và được sửa đổi bởi Khoản 19 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP, Luật sư tư vấn: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Bình Tân là cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận chứ không phải cơ quan có thẩm quyền cấp mới giấy chứng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Như vậy, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Quận Bình Tân chỉ có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với các trường hợp sau đây khi được Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền:

Khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận;

Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chỉ thực hiện việc chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quyết định của UBND cấp Thành phố.

5.Một số thủ tục tại Văn phòng đăng ký đất đai Quận Bình Tân

Cấp đổi/mới giấy chứng nhấn sử dụng đất

Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đăng ký cấp đổi/ cấp mới theo quy định mới nhất
 • Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013
 • Giấy tờ chứng minh việc thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất (nếu có)
 • Bản sao các giấy tờ khác liên quan (nếu có)

Thủ tục nộp hồ sơ

 • Nộp hồ sơ tại VPDKĐĐ Quận Bình Tân
 • VPDKĐĐ kiểm tra, thẩm định hồ sơ và trả kết quả trong thời hạn quy định.
 • Nếu hồ sơ hợp lệ, VPDKĐĐ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ sở hữu.

Trích lục thửa đất ( trích lục hồ sơ đất đai) 

Hồ sơ cần chuẩn bị

 • Đơn xin trích lục thửa đất (theo mẫu quy định)
 • Giấy tờ chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của người yêu cầu trích lục
 • Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất (nếu có)
 • Giấy ủy quyền (nếu ủy quyền cho người khác làm thủ tục)

Thủ tục nộp hồ sơ

 • Nộp hồ sơ tại VPDKĐĐ Quận Bình Tân
 • VPDKĐĐ kiểm tra, thẩm định hồ sơ và trả kết quả trong thời hạn quy định.
 • Nếu hồ sơ hợp lệ, VPDKĐĐ sẽ cấp trích lục thửa đất cho người yêu cầu.

Lời kết

Trên đây là quy định của pháp luật về chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, bài viết đã chia sẻ toàn bộ thông tin liên quan đến Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Quận Bình Tân, nếu bạn có thắc mắc hay cần hỗ trợ các thủ tục giấy tờ nhà đất tại Bình Tân vui lòng gọi số 0933.999.895 để được hỗ trợ sớm nhất nhé.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai ở Hồ Chí Minh, đặc biệt ở Quận Bình Tân, Nhadathoangviet.com chắc chắn sẽ mang lại chất lượng dịch vụ tốt nhất đến bạn

Dịch vụ nhà đất Hoàng Việt

XEM THÊM:

Đo đạc Quận Bình Tân – Đo vẽ nhà đất giá rẻ độ chính xác cao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo