Thông tin Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Quận 12

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Quận 12 nằm ở đâu? Số điện thoại liên hệ? Thời gian làm việc cụ thể, chức năng nhiệm vụ theo quy định hiện hành của nhà nước như thế nào? Tất cả sẽ được Nhadathoangviet.com cập nhật chi tiết nhất qua bài viết dưới đây.

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 12
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 12

1.Thông tin liên hệ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Quận 12

Địa chỉ, số điện thoại, thời gian làm việc Chi nhánh VPDKĐĐ Quận 12

 • Địa chỉ: Số 45 Nguyễn Thị Kiêu, Phường Thới An, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.
 • Giờ làm việc: 7:30 – 11:30 và 13:30 – 16:30 (Thứ Hai đến Thứ Sáu), Thứ Bảy làm việc buổi sáng.
 • Điện thoại: 02838917442
 • Website: www.quan12.hochiminhcity.gov.vn 
 • Chỉ đường Google Maps: TẠI ĐÂY

2.Thông tin pháp lý Văn phòng đăng ký đất đai Quận 12

Căn cứ Điều 1 Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC quy định về vị trí, chức năng của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Quận 12 (VPĐKĐĐ)như sau:

– Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường, có chức năng thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ Phòng dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai và cung cấp thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

– Văn phòng đăng ký đất đai có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được Nhà nước bố trí văn phòng, trang thiết bị làm việc và mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

Như vậy, Văn phòng đăng ký đất đai có tư cách pháp nhân và là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường do Ủy ban nhân dân cấp Quận thành lập.

3.Cơ cấu tổ chức của văn phòng đăng ký đất đai có những bộ phận nào?

Căn cứ Điều 3 Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC quy định như sau:

Lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai Quận 12

Văn phòng đăng ký đất đai có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân Quận, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp Quận), phù hợp với tiêu chuẩn chức danh theo quy định.

Cơ cấu tổ chức văn phòng ĐKĐĐ Quận 12

+ Phòng Hành chính – Tổng hợp;

+ Phòng Kế hoạch – Tài chính

+ Phòng Đăng ký và cấp giấy chứng nhận;

+ Phòng Thông tin – Lưu trữ;

+ Phòng Kỹ thuật địa chính;

++ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Quận 12 là đơn vị hạch toán phụ thuộc; có con dấu riêng và được Nhà nước bố trí văn phòng, trang thiết bị làm việc theo quy định của pháp luật. Chi nhánh có Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc và các bộ phận chuyên môn. Ủy ban nhân dân cấp Quận quyết định số lượng Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

++ Giám đốc Phòng Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng đăng ký đất đai và các Chi nhánh trực thuộc Văn phòng đăng ký đất đai; thực hiện bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Văn phòng đăng ký đất đai và Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Ủy ban nhân dân cấp Quận, phù hợp với tiêu chuẩn chức danh theo quy định.

– Biên chế, số lượng người làm việc của Văn phòng đăng ký đất đai được giao trên cơ Phòng đề án vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế, số lượng người làm việc của Quận, thành phố trực thuộc Trung ương được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4.Nhiệm vụ và quyền hạn của văn phòng đăng ký đất đai là gì?

Căn cứ Điều 2 Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Quận 12 bao gồm:

– Thực hiện việc đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền Phòng hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

– Thực hiện việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền Phòng hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận).

– Thực hiện việc đăng ký biến động đối với đất được Nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất, quyền Phòng hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

– Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính; tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.

– Cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính.

– Kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.

– Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền Phòng hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

– Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện các dịch vụ trên cơ Phòng chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định của pháp luật.

– Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

=> Khánh thành Văn phòng đăng ký đất đai Quận 12 

5.Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký đất đai Quận 12 

Người dân làm thủ tục tại VPĐKĐĐ Quận 12
Người dân làm thủ tục tại VPĐKĐĐ Quận 12

Thủ tục cấp giấy chứng nhận ( sổ đỏ, sổ hồng) ở Quận 12 bao gồm 4 bước cụ thể như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Theo khoản 1 Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, hộ gia đình, cá nhân phải chuẩn bị hồ sơ như sau:

– Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 04A/ĐK.

– Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

Ngoài 02 loại giấy tờ trên thì tùy thuộc vào nhu cầu đăng ký quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cả quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà cần chuẩn bị giấy tờ chứng minh theo từng trường hợp, cụ thể:

– Trường hợp đăng ký quyền sử dụng đất thì phải nộp một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Bước 2: Nộp hồ sơ
Thứ nhất: Cá nhân, hộ gia đình nộp hồ sơ tại UBND Phường trực thuộc Quận 12, nơi có đất nếu có nhu cầu.
Thứ hai: Cá nhân, hộ gia đình không nộp tại UBND Phường nơi có đất.
– Địa phương có bộ phận một cửa thì nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận một cửa.
– Địa phương chưa thành lập một phận một cửa thì cá nhân, hộ gia đình hoặc người nhận ủy quyền nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện, quận, thị Phường, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương hoặc nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nếu chưa có Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
Bước 3: Xác minh hồ sơ
– Trường hợp hồ sơ đã đủ điều kiện yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa nộp lệ phí theo yêu cầu thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ sẽ thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ. 
Bước 4: Thực hiện nghĩa vụ tài chính
Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; thời hạn cơ quan thuế thông báo nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất không quá 05 ngày kể từ ngày nhận được thông tin địa chính do Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến.
Trong giai đoạn này, khi nhận được thông báo nộp tiền của cơ quan thuế, người nộp hồ sơ nộp theo đúng số tiền, thời hạn như thông báo và lưu giữ chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính để xuất trình khi nhận Giấy chứng nhận.
Bước 5: Trả kết quả
– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện xong thủ tục Giấy chứng nhận sẽ được trao cho người thực hiện đăng ký.
– Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ sẽ giải quyết cấp sổ.

6.Những lưu ý khi làm thủ tục tại VPĐK Đất đai Quận 12

Để đảm bảo việc giao dịch tại Chi nhánh VPĐK Đất Đai Quận 12 diễn ra suôn sẻ và hiệu quả, bạn cần lưu ý một số điều sau:

Trước khi đến:

 • Xác định rõ mục đích đến Chi nhánh VPĐK Đất Đai Quận 12: Bạn cần biết rõ mình muốn giải quyết vấn đề gì để chuẩn bị hồ sơ và thông tin cần thiết.
 • Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ: Tùy vào mục đích đến Chi nhánh phòng đăng ký Đất Đai Quận 12 mà bạn cần chuẩn bị các loại hồ sơ khác nhau. Bạn có thể tham khảo thông tin về hồ sơ cần thiết trên website của Chi nhánh VPĐK Đất Đai Quận 12 hoặc liên hệ trực tiếp để được hướng dẫn.
 • Nắm rõ quy trình thủ tục: Bạn nên tìm hiểu trước về quy trình giải quyết thủ tục tại Chi nhánh VPĐK Đất Đai Quận 12 để tránh mất thời gian chờ đợi hoặc làm sai quy trình.

Khi đến:

 • Mang theo đầy đủ giấy tờ tùy thân: Bạn cần mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu còn hiệu lực để làm thủ tục.
 • Ăn mặc lịch sự: Khi đến Chi nhánh VPĐK Đất Đai Quận 12, bạn nên ăn mặc lịch sự, gọn gàng và phù hợp với môi trường văn phòng, không mặc quần đùi, quần short.
 • Giữ thái độ lịch sự và tôn trọng: Nên giữ thái độ lịch sự, tôn trọng với cán bộ công chức khi giao tiếp và giải quyết công việc.
 • Tuân thủ quy định: Cần tuân thủ các quy định về trật tự, an ninh như không hút thuốc, không nói chuyện ồn ào, không xả rác bừa bãi,…
 • Kiên nhẫn: Việc giải quyết thủ tục tại Chi nhánh VPĐK Đất Đai Quận 12 có thể mất thời gian, do đó bạn cần kiên nhẫn chờ đợi và không nên nóng vội.

TỔNG KẾT

Là công ty đo đạc – thiết kế – xây dựng nhà đất với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất Động Sản ở Tp.Hồ Chí Minh. Hoàng Việt đã gửi đến bạn toàn bộ thông tin liên quan đến Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Quận 12, nếu có vướng mắc gì cần hỗ trợ về thủ tục đất đai, hãy liên hệ ngay chúng tôi để được tư vấn miễn phí nhé. Rất cám ơn quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ trong suốt những năm qua.

dịch vụ nhà đất Hoàng Việt

XEM THÊM:

Thông tin đầy đủ về Quận 12 cập nhật mới nhất 2025

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo