Thông tin Văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Đồng Nai

Thông tin chi tiết Văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Đồng Nai

Văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Đồng Nai
Văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Đồng Nai

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai có chức năng thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; cung cấp thông tin về đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai là đơn vị có vai trò quan trọng trong việc thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Văn phòng Đăng ký tỉnh Đồng Nai có tư cách pháp nhân; có con dấu; trụ sở làm việc; có tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng; là đơn vị dự toán cấp II, hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ Quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Thông tin liên hệ Văn phòng đăng ký Đất đai Đồng Nai

 • Địa chỉ: Số 2A, Đường Phạm Văn Khoai, P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, Đồng Nai
 • Đơn vị trực thuộc: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai
 • Website : https://stnmt.dongnai.gov.vn
 • Điện Thoại: 0251.3822.989
 • Mail: stnmt@dongnai.gov.vn
 • Thời gian làm việc: Làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, từ 08h00 – 17h00; nghỉ trưa từ 11h30 – 13h30. Thứ 7 từ 08h00 – 11h30.

Danh sách Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai

Danh sách các chinh nhánh văn phòng tại Đồng Nai có địa chỉ như sau:

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Huyện Long Thành

Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Cảnh, TT Long Thành, H.Long Thành.

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Huyện Biên Hòa

Chi nhánh số 1: 104, Hưng Đạo Vương, P. Trung Dũng, TP. Biên Hòa

Chi nhánh số 2: 174, Võ Thị Sáu, P. Thống Nhất, TP. Biên Hòa

Chi nhánh số 3: 51, Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Phong, TP. Biên Hòa

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Huyện Nhơn Trạch

Địa chỉ: Số 3, Đ.Nguyễn Kim Quy, X.Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch.

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Huyện Trảng Bom

Địa chỉ: 208 Nguyễn Hữu Cảnh, TT Trảng Bom, H.Trảng Bom.

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố Long Khánh

Địa chỉ: Số 40, Đường CMT8, P. Xuân Hòa, TP Long Khánh

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Huyện Xuân Lộc

Địa chỉ: Số 07, Phan Bội Châu, KP. 1, TT Gia Ray, Huyện Xuân Lộc.

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Huyện Cẩm Mỹ

Địa chỉ:  Khu TT hành Chính huyện Cẩm Mỹ, Xã Long Giao, Huyện Cẩm Mỹ.

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Huyện Tân Phú

Địa chỉ: 787 Chu Văn An, Thị Trấn Tân Phú, Tân Phú, Đồng Nai

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Huyện Định Quán

Địa chỉ: Số 47, Nguyễn Văn Linh, Phú Vinh, Huyện Định Quán

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Huyện Vĩnh Cửu

Địa chỉ: Đường ĐT762, TT Vĩnh An, Huyện Vĩnh Cửu

Chức năng của Văn phòng Đăng ký tỉnh Đồng Nai

Văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Đồng Nai
Văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Đồng Nai

Văn phòng Đăng ký tỉnh Đồng Nai là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký hợp tác xã, đăng ký giao dịch bảo đảm, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất, thống kê kinh tế – xã hội về các lĩnh vực đăng ký trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Văn phòng Đăng ký tỉnh Đồng Nai có các chức năng sau:

 • Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị, quy định về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký hợp tác xã, đăng ký giao dịch bảo đảm, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất, thống kê kinh tế – xã hội về các lĩnh vực đăng ký trên địa bàn tỉnh.
 • Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký hợp tác xã, đăng ký giao dịch bảo đảm, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất, thống kê kinh tế – xã hội về các lĩnh vực đăng ký trên địa bàn tỉnh.
 • Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký hợp tác xã, đăng ký giao dịch bảo đảm, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất, thống kê kinh tế – xã hội về các lĩnh vực đăng ký trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
 • Trực tiếp quản lý, duy trì hệ thống thông tin về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký hợp tác xã, đăng ký giao dịch bảo đảm, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

vpđkdd đồng nai

Nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký Đất đai tỉnh Đồng Nai

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai có các nhiệm vụ chính sau:

 • Lập và quản lý toàn bộ hồ sơ địa chính đối với tất cả các thửa đất trên địa bàn tỉnh.
 • Cấp hồ sơ địa chính cho các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký tỉnh và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
 • Kiểm tra việc nhập dữ liệu thuộc tính địa chính trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký biến động về đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Thực hiện các hoạt động thông tin, lưu trữ về đất đai theo nhiệm vụ của Nhà nước giao thường xuyên và đột xuất.
 • Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và đăng ký biến động về đất đai

Theo Điều 12, Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đăng ký tỉnh Đồng Nai, các quyền hạn của Văn phòng Đăng ký tỉnh Đồng Nai bao gồm:

Quyền hạn về quản lý nhà nước

 • Được ký kết các hợp đồng với đơn vị thi công, thuê tư vấn giám sát, kiểm tra, nghiệm thu các công trình, nhiệm vụ về lĩnh vực quản lý đất đai.
 • Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất;
 • Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất;
 • Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất;
 • Giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

Quyền hạn về quản lý dữ liệu đất đai

 • Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh;
 • Cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai;
 • Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai theo quy định của pháp luật.

Quyền hạn về đăng ký đất đai

 • Thực hiện đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất;
 • Thực hiện chỉnh lý, đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
 • Thực hiện cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
 • Thực hiện đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất;
 • Thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài;
 • Thực hiện đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho, nhận góp vốn, nhận đổi, được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Quyền hạn về quản lý hồ sơ địa chính

 • Quản lý hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh;
 • Lập, chỉnh lý, cập nhật hồ sơ địa chính;
 • Cung cấp thông tin, dữ liệu hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật.

Quyền hạn về quản lý tài sản công

Quản lý tài sản công của Văn phòng Đăng ký tỉnh Đồng Nai theo quy định của pháp luật.

Ngoài các quyền hạn nêu trên, Văn phòng Đăng ký tỉnh Đồng Nai còn có các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức, bộ máy của Văn phòng Đăng ký tỉnh Đồng Nai

Mô hình Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai bao gồm Văn phòng Đăng ký tỉnh cùng với các phòng đội và các Chi nhánh trực thuộc.

Các Chi nhánh trực thuộc được tổ chức dựa trên phạm vi địa bàn (mỗi Chi nhánh chịu trách nhiệm quản lý một đơn vị hành chính cấp huyện). Chúng được thành lập dựa trên việc chuyển đổi từ các Văn phòng Đăng ký trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường ở các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

Ban Giám đốc

 • Giám đốc: Lê Thanh Tuấn
 • Phó giám đốc: Nguyễn Đình Nghĩa
 • Phó giám đốc: Trần Hữu Phước

Các phòng, Đội trực thuộc

 • Phòng Hành chính – Tổng hợp
 • Phòng Kế hoạch – Tài chính
 • Phòng Kỹ thuật
 • Phòng Thẩm định cấp giấy
 • Phòng Thông tin Lưu trữ
 • Đội Đo đạc bản đồ
 • Đội Đăng ký đất đai

Nhà Đất Hoàng Việt đã chia sẻ toàn bộ thông tin đầy đủ chi tiết liên quan đến Văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Đồng Nai và các phòng ban liên quan. Nếu bạn có nhu cầu làm về các thủ tục pháp lý đất đai hãy gọi ngay chúng tôi qua số điện thoại 0933999895 để được hỗ trợ tốt nhất nhé. Là dân địa phương với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai chắc chắn sẽ mang lại chất lượng dịch vụ tốt nhất cho bạn.

Dịch vụ giấy tờ nhà đất Tỉnh Đồng Nai

Dịch vụ giấy tờ nhà đất Hoàng Việt có trụ sở đặt tại Tỉnh Đồng Nai, chuyên hỗ trợ các cá nhân và tổ chức trong việc thực hiện các giao dịch liên quan đến nhà đất một cách an toàn, hợp pháp. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm nhiều công việc như:

 • Tư vấn pháp lý về nhà đất: Giải đáp thắc mắc, cung cấp thông tin về luật nhà đất, quy trình giao dịch, hướng dẫn thủ tục pháp lý liên quan đến nhà đất.
 • Soạn thảo hợp đồng: Soạn thảo các hợp đồng mua bán, tặng cho, thừa kế… liên quan đến nhà đất đảm bảo tính hợp pháp và phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
 • Kiểm tra tính hợp pháp của nhà đất: Kiểm tra tính hợp pháp của giấy tờ nhà đất, đảm bảo quyền sở hữu và quyền sử dụng đất hợp pháp.
 • Đăng bộ sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.
 • Đóng thuế, lệ phí: Hỗ trợ khách hàng đóng thuế, lệ phí liên quan đến giao dịch nhà đất.
 • Giải quyết tranh chấp nhà đất: Đại diện khách hàng tham gia giải quyết tranh chấp nhà đất tại các cơ quan chức năng.
 • Trích lục hồ sơ: Trích lục các loại giấy tờ nhà đất liên quan ở Tỉnh Đồng Nai bao gồm hồ sơ đất đai, thuế trước bạ, bản đồ địa chính…và các loại giấy tờ liên quan khác.
 • Các dịch vụ đo đạc đo vẽ nhà đất tại Tỉnh Đng Nai, tách thửa đất, xin giấy phép xây dựng, hoàn công nhà ở, trích lục các loại giấy tờ đất, xóa thế chấp và tất cả các thủ tục giấy tờ tại Tỉnh Đồng Nai

Lựa chọn dịch vụ giấy tờ Nhà Đất Hoàng Việt là điều quan trọng để đảm bảo an toàn cho các giao dịch nhà đất với hơn 10 năm kinh nghiệm, chúng tôi hỗ trợ các thủ tục pháp lý đất đai miễn phí cho khách hàng qua số điện thoại 0933.999.895. Chân thành cám ơn quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ nhà đất Hoàng Việt trong suốt thời gian qua.

Dịch vụ giấy tờ nhà đất Hoàng Việt
XEM THÊM:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo