Thông tin Ủy ban nhân dân Quận Bình Tân cập nhật mới nhất

Ủy ban nhân dân Quận Bình Tân nằm ở đâu? Thông tin liên hệ bao gồm địa chỉ, số điện thoại, thời gian làm việc, chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức như thế nào? Danh sách ủy ban nhân dân phường trực thuộc UBND Quận Bình Tân được cập nhật đầy đủ nhất qua bài viết.

1.Ủy ban nhân dân là gì?

Theo quy định tại Điều 8 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 quy định về Ủy ban nhân dân như sau:

Theo đó, Ủy ban nhân dân là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân do Hội đồng nhân dân Quận Bình Tân bầu ra. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân còn là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương, Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên.

Mặt khác, Ủy ban nhân dân có chức năng là quản lý nhà nước hành chính tại địa phương trên nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục,….

2.Thông tin liên hệ Ủy ban nhân dân Quận Bình Tân

Ủy ban nhân dân Quận Bình Tân
Ủy ban nhân dân Quận Bình Tân

Địa chỉ, số điện thoại, thời gian làm việc:

– Thông tin địa chỉ liên hệ Ủy ban nhân dân quận Bình Tân:Số 521 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.

Số điện thoại của UBND quận Bình Tân: (028) 38 750 307 

Giờ làm việc: Bộ phận tiếp công dân của Ủy ban nhân dân Quận Bình Tân làm việc giờ hành chính các ngày trong tuần, trừ thứ 7, Chủ nhật, nghỉ Lễ, nghỉ Tết. Người dân liên hệ làm việc trong khung giờ như sau:

Giờ làm việc buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30;

Giờ làm việc buổi chiều: từ 13h30 đến 17h.

3.Danh sách phòng ban trực thuộc UBND Quận Bình Tân

Thông tin phòng ban trực thuộc ủy ban nhân dân Quận Bình Tân được cập nhật đầy đủ bên dưới:

  1. Phòng Nội vụ: Quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức và các chế độ đãi ngộ liên quan.
  2. Phòng Tư pháp: Quản lý nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức thi hành án dân sự, hành chính; đăng ký kết hôn, ly hôn; quản lý nhà nước về hộ tịch, quốc tịch.
  3. Phòng Tài chính – Kế hoạch: Quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách, kế hoạch, đầu tư, giá cả, kho bạc, bảo hiểm, tài sản công.
  4. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Quản lý nhà nước về tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường.
  5. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội: Quản lý nhà nước về lao động, việc làm, dạy nghề, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo trợ xã hội, người có công, các vấn đề về gia đình, trẻ em.
  6. Phòng Văn hóa và Thông tin: Quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông.
  7. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Quản lý nhà nước về giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, giáo dục thường xuyên.
  8. Phòng Y tế: Quản lý nhà nước về y tế, dược.

=>  Dịch vụ trích lục giấy tờ nhà đất Quận Bình Tân uy tín nhất hiện nay

4.Chức năng nhiệm vụ các phòng ban trực thuộc UBND Quận Bình Tân

Người dân làm thủ tục tại UBND Quận Bình Tân
Người dân làm thủ tục tại UBND Quận Bình Tân

Theo http://www.binhtan.hochiminhcity.gov.vn/ – Cổng thông tin điện tử Quận Bình Tân các phòng ban trực thuộc Quận Bình Tân có chức năng và nhiệm vụ như sau:

Phòng Nội vụ có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Quận Bình Tân thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức phường; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua – khen thưởng.

Phòng Tư pháp có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Quận Bình Tân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.

Phòng Tài chính – Kế hoạch có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Quận Bình Tân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài chính, tài sản; kế hoạch đầu tư và tổng hợp.

Phòng Tài nguyên và Môi trường có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Quận Bình Tân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ; vệ sinh môi trường; rác thải.

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Quận Bình Tân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

Phòng Văn hoá và Thông tin có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Quận Bình Tân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; báo chí; xuất bản.

Phòng Giáo dục và Đào tạo có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Quận Bình Tân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

Phòng Y tế có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Quận Bình Tân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số – kế hoạch hóa gia đình.

=> Dịch vụ xin cấp số nhà Quận Bình Tân nhanh chóng uy tín

Thanh tra quận có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Quận Bình Tân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân quận; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Ủy ban nhân dân có chức năng tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân Quận Bình Tân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác dân tộc; tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành; cung cấp thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Ủy ban nhân dân.

Phòng Kinh tế có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Quận Bình Tân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiểu thủ công nghiệp; khoa học và công nghệ; công nghiệp; thương mại; đăng ký kinh doanh, thống nhất quản lý kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

Phòng Quản lý đô thị có chức năng tham m­ưu, giúp Ủy ban nhân dân Quận Bình Tân thực hiện chức năng quản lý nhà n­ước về kiến trúc; quy hoạch xây dựng; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; công viên, cây xanh; chiếu sáng; bến, bãi đỗ xe đô thị); phòng chống thiên tai (lũ, lụt bão,…)

LỜI KẾT

Nhadathoangviet.com đã chia sẻ toàn bộ thông tin liên quan đến Ủy ban nhân dân Quận Bình Tân và những phòng ban liên quan. Nếu bạn cần làm những thủ tục đất đai hay thủ tục hành chính hãy liên hệ thông tin bên trên bài viết nhé. Tất cả thông tin được cập nhật chính xác mang độ uy tín cao.

XEM THÊM:

Thông tin chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Quận Bình Tân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo